Smernice za ŠPORT IN REKREACIJO INVALIDOV (2014)

Avtorji:
Branko Mihorko, Boro Štrumbej, Jana Čander, Maja Cimerman Sitar


EQUITY Analiza problemov (2014)

Analiza problemov predstavlja osnovno izhodišče skupnega zaznavanja in dojemanja problemov, ki so povezani s temo “Enakopravnost in kakovost življenja invalidov na področju športa in rekreacije”. Tematiko analizira in ji pristopa iz različnih zornih kotov in skuša ob tem upoštevati tudi različne oblike problemov, ki se pojavljajo po regijah oziroma deželah, ki so udeležene v projektu.

Rezultati služijo za izhodišče pri naslednjih razvojnih korakih v okviru projekta kot npr.: smernice za športne objekte in objekte za rekreacijo, ukrepi za senzibiliziranje ter motiviranje ponudnikov in invalidov ter nadaljnja priporočila za akterje, inštitucije, nosilce odgovornosti in politiko. Istočasno predstavljajo tudi izhodišče in skupno stališče do tematike, ki je potrebno za nadaljnje projekte in ukrepe.

Izdajatelj:
BEHINDERTENSELBSTHILFEGRUPPE HARTBERG
Sparkassenplatz 4, 8230 Hartberg
info@bsgh.at , www.bsgh.at

Avtorji: Hermann Gigler (ÖAR), Mojca Makovec Haložan, mag. (CZR)