CZR MURSKA SOBOTA

CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA (CZR)

Center si v okviru svojih delovnih nalog prizadeva vzpodbujati gibanje in zdravo prehranjevanje, razvija zdravju prijazne turistične produkte in prehrambene izdelke ter sodeluje v medsektorskih investicijah v zdravje. Center koordinira tudi sodelavce in ukrepe pri  delovanju Programskega sveta za investicije v zdravje v regiji Pomurje MURA. Področja delovanja Programskega sveta MURA so: naložbe v zdravje, kmetijstvo, zdrava živila, turizem, varovanje in načrtovanje okolja pa tudi izobraževanje in regionalni razvoj.
www.czr.si


Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota - MDI MS

Društvo skrbi za nepokretne invalide, socialno ogrožene invalide in delovne invalide. Izvaja pet posebnih socialnih programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Društvo tudi svetuje invalidom v zvezi z administrativnimi zadevami, pravicami invalidov itd.

V okviru društva deluje tudi Odbor za šport, ki skrbi za rekreacijo invalidov v različnih športnih disciplinah. Razen tega organizira za člane kulturne dejavnosti in delavnice domače obrti, kot tudi umetniške delavnice.
www.zdis.si


Društvo vojnih invalidov Maribor - DVIM

DVIM je invalidska organizacija. Cilj njihovega delovanja sta pravna in praktična zaščita invalidov. Deluje predvsem na področju človekovih pravic, inkluzije invalidov in aktivnega sodelovanja v vsakodnevnem življenju. Prizadeva si tudi za uresničevanje načela enakih možnosti, ki bi zagotovilo višjo kakovost življenja.  V društvo je včlanjenih 460 članov, ki se aktivno udeležujejo društvenih dejavnosti. Društvo tudi oblikuje in pripravlja športne programe za vsa društva vojnih invalidov v državi, organizira športne prireditve in tekmovanja. V Zvezi za šport invalidov ima društvo predsednika Komisije za rekreacijo, na lokalni ravni pa predstavniki društva sodelujejo v Svetu invalidov Mestne občine Maribor.
www.dvi-maribor.si


BEHINDERTEN SELBSTHILFEGRUPPE HARTBERG - BSGH

Skupina za samopomoč invalidov Hartberg

BSGH se že vse od leta 1980 zavzema za enake možnosti in integracijo invalidov. Že 20 let vodi informacijsko pisarno, ki je postala ena najpomembnejših in priznanih informativnih točk za invalide. BSGH si je zastavil za cilj predvsem spodbujanje komunikacije med invalidi in neinvalidi kot tudi podporo invalidom, ki želijo sami odločati o svojem življenju. Od leta 1989 se BSGH ukvarja s pripravo in razvojem “dopusta brez ovir za vse ljudi”. BSGH analizira, evalvira in pripravlja dopustniško in rekreativno ponudbo brez ovir ter ljudem z najrazličnejšimi telesnimi ovirami posreduje primerno ponudbo. BSGH predstavlja v regiji oziroma na avstrijskem Štajerskem na navedenih strokovnih področjih pomembno ustanovo in servis.
www.bsgh.at


Österreichischer Zivilinvalidenverband, Landesgruppe Steiermark -ÖZIV

Avstrijska zveza civilnih invalidov - podružnica Štajerska

ÖZIV že približno 50 let deluje na področju svetovanja in podpore invalidom. Na področju avstrijske Štajerske ima več kot 5000 članov, od katerih je velik del aktivnih invalidnih športnikov dejaven v različnih športnih panogah. ÖZIV organizira športne prireditve z mednarodno udeležbo. Poleg tega izvaja seminarje s certifikati za svetovalce usposobljene za svetovanje na področju ovir in enakih možnosti ter v okviru avstrijske države svetuje najrazličnejšim ustanovam kot so Avstrijske zvezne železnice(ÖBB), Pošta, trgovski centri itd.
www.oeziv-steiermark.at


Regionalmanagement Graz und Graz-Umgebung - RMGGU

Razvojna agencija Gradec in Gradec-okolica

Razvojna agencija je priznana ustanova z javnim pooblastilom za delo na integriranem regionalnem razvoju. Njihove glavne naloge so svetovanje, informiranje, koordiniranje in sodelovanje v Gradcu in Gradcu z okolico, še posebej pri poteku bilateralnih projektov s Slovenijo in transnacionalnih projektov.
www.graz-umgebung.at