Cilji projekta EQUITY

(c) Bernhard Bergmann

Želimo, da imajo invalidi možnost,  da organizirajo in razvijajo športne in rekreacijske dejavnosti prilagojene specifiki različnih invalidnosti in da lahko v njih tudi sodelujejo. Cilj je, da invalidi enakopravno sodelujejo z ostalimi ljudmi na področju športa in rekreativnih aktivnosti.
To je možno doseči s pomočjo naslednjih ukrepov in zastavljenih ciljev:

  • invalidi se kot aktivni člani vključujejo v športna društva, sodelujejo na športnih in rekreativnih prireditvah in uporabljajo ponudbo, ki je na razpolago na področju športnih in rekreativnih dejavnosti
  • podpora in pospeševanje socialnih kontaktov invalidov
  • večja pozornost okolja za potrebe invalidov
  • senzibilizacija vseh ljudi za bolj spoštljivo ravnanje z invalidi
  • spodbujanje dialoga med nosilci odločitev in podpora mreženju strokovnjakinj in strokovnjakov z regionalnimi dejavniki, zastopniki športnih društev, ponudniki rekreativnih dejavnosti, itd.
  • skupni nabor znanj, ki bi segal preko državne meje ter bi služil kot osnova tako za nadaljnji razvoj  tega področja kot tudi za skupne projekte v prihodnosti