(c) zsis.si

Projekt Equity si prizadeva, da bi invalidi na avstrijskem Štajerskem ter v Pomurju in Podravju imeli enak položaj kot ostali in da bi se jim povečala  kakovost življenja. Sodelovanje pri športnih aktivnostih in rekreaciji ter obisk kulturnih prireditev so pomembne dejavnosti vsakega človeka. Vendar  položaj invalidov še vedno zaznamujejo številne ovire.  V projektu je poseben poudarek na vključevanju invalidov na področju športnih in prostočasnih dejavnosti.

Invalidi se še vedno v premajhnem številu udeležujejo športnih dejavnosti, za kar so eden od vzrokov  zanesljivo ovire, ki onemogočajo dostop do športnih društev, tako da se praviloma lahko le malo ukvarjajo s športom. Posledice tega so izključenost iz družbenega in socialnega sodelovanja, poslabšanje osebnega zdravstvenega položaja invalidov in ne nazadnje kot pri vseh ljudeh tudi obremenitev zdravstvenega sistema.