Integrativna rekreacija -Tečaj

Integrativna rekreacija -Tečaj

Ponudnik       Alpenverein Akademie Österreich
Akademija Alpsko društvo Avstrija
Ponudba      

Invalidi so pri odločanju o tem, kako bodo preživljali svoj prosti čas, pogosto omejeni. Za mnogo invalidnih otrok in mladino ni vedno samoumevno, da preživljajo svoj čas z vrstniki, da imajo skupne dogodivščine, da tvegajo in se lahko zadržujejo v naravi. Pogosto so odrinjeni v pasivno potrošniško obnašanje in v svojem prostem času se težko udeležujejo dogodivščin.  Ti mehanizmi, ki jih izključujejo, se morajo spremeniti v takšne, ki jih bodo vključevali - podpirati morajo pripadnost, jim dajati energijo in samostojnost.
Dejavnosti, usmerjene v doživljaje, so lahko kot rekreativna ponudba primerne za vse. Pravilno izbrane in prilagojene potrebam nudijo vsem ljudem zanimive doživljaje. 

www       www.alpenverein-akademie.at
Tel       +43 512 59547-73
Kontakt
     

Alpenverein Akademie
Vodja tečaja: Ulrike Schwarz; ulrike.schwarz@alpenverein.at
Booking Center Alpenverein-Akadmie
Roman Hoesel, roman.hoesel@alpenverein.at - 43/(0)512/59547-73
Vodstvo Alpenverein-Akademie
DSP Jürgen Einwanger, juergen.einwanger@alpenverein.at - 43/(0)512/59547-44
www.alpenverein-akademie.at, www.alpenvereinsjugend.at
www.alpenverein.at

        Izpopolnjevanje vaditeljev