Bowling

Strike imenujemo met krogle, kjer naenkrat poderemo vseh 10 kegljev. Bowling je podoben kegljanju, vendar je krogla večja in težja. Igra se na 10 kegljev namesto na 9 kegljev.